Profesionálov na Slovensku

Po celom svete

#define  Naše_služby

Na vašej ceste digitálnej transformácie chceme byť spoľahlivým partnerom. Pomáhať vám  efektívne dosahovať ciele, byť súčasťou vašich úspechov a sprevádzať vás na ceste rastom pokladáme za naše poslanie.

SAP služby

Prvé miesto medzi ERP systémami má u nás SAP, s ktorým pracujeme už od roku 2004

ServiceNow

Poskytujeme expertízu a skúsenosti so zavádzaním ServiceNow, jeho konfiguráciami, customizáciami a integráciou na ďalšie podnikové systémy.

ITIL® Údržba a správa IT služieb

Máme rozsiahle skúsenosti s operatívnym riadením it portfólia služieb opierajúcich sa o ITIL® metodiku.

Robotic Process Automation

Ponúkame rozsiahle skúsenosti s používaním najrozšírenejších RPA nástrojov – Blue Prism, UiPath a akaBot

Testovanie softvérových aplikácií

Testovanie je u nás alfou a omegou – máme v ňom prvenstvo. 

Vývoj softvérových aplikácií

Zastrešujeme celú šírku softvérového vývoja od analýz požiadaviek, cez architektúru až po vývoj a testovanie.

Správa a monitoring serverov

Naši ľudia sú špecialisti sa zameraním na najnovšie trendy v oblasti AMS.

Projektový management

ČI už zveríte celý svoj projekt do rúk FPT teamu, alebo si „iba“ objednáte FPT projektového manažéra, urobíte správne rozhodnutie.

string Hodnota = ” Ľudia “;

Ceníme si ľudí a správame sa k nim s rešpektom. Angažovaní zamestnanci sú kľúčom k nášmu úspechu. Veríme, že správnym a zodpovedným prístupom môžeme docieliť lepšiu kvalitu života pre všetkých. “Respect individuality” je heslo, ktorým sa riadime, aby sme demonštrovali starostlivosť o život zamestnancov, transparentnosť vo vzájomných vzťahoch a vnímavosť voči ich problémom. Tento prístup staviame na dvoch hlavných pilieroch – LOJALITE A ZÁVÄZKU.

najzamestnávateľ v oblasti IT a Telekomunikácie

externých školení a jazykových kurzov

Lojalita

Môžeš sa spoľahnúť, že ak spolu niečo začneme, tak to aj dokončíme. Neodradí nás neúspech ani prekážka. Vďaka nim sa zlepšujeme a posúvame ďalej. .

Záväzok

Naše slovo je zaväzok. Keď raz niečo poviem, tak urobím všetko preto, aby som svoje slovo dodržal. Hodnoty budujeme spoločne a vytvárame tak prostredie založené na dôvere.

Mali ste niekedy rozpísaný životopis, kde ste od frustrácie žiadali o insignifikantný entry-level job, ktorý vám poskytne aspoň nejaký príjem (preferovane vo valídnej reálnej mene ale aj čoko dukáty by boli fajn) s poslednou uvedenou pozíciou: hromozvod na zákazníkovu frustráciu? V FPT mi namiesto viacej banánov v kuchynke ponúkli priestor na sebarealizáciu.  

Tomáš / programmer specialist  

switch ( Think_IT )