Riaditeľ vesmíru a priľahlých oblastí

PROGRAMMER SPECIALIST „Riaditeľ vesmíru a priľahlých oblastí“ Mali ste niekedy rozpísaný životopis, kde ste od frustrácie žiadali o insignifikantný entry-level job, ktorý vám poskytne aspoň nejaký príjem (preferovane vo valídnej reálnej mene ale aj čoko dukáty by boli...

Oslávili sme 5 rokov úspechu na Slovensku.

Nezabudnuteľný a plný energie, strávený v kruhu tých, ktorí dávajú nášmu fungovaniu zmysel, našich zákazníkov, manažmentu z Vietnamu, ale hlavne našich kolegov. Taký bol náš narodeninový deň. Stihli sme toho naozaj veľa, ako sa na správnu oslavu patrí. Náš plán,...