Riaditeľ vesmíru a priľahlých oblastí

PROGRAMMER SPECIALIST „Riaditeľ vesmíru a priľahlých oblastí“ Mali ste niekedy rozpísaný životopis, kde ste od frustrácie žiadali o insignifikantný entry-level job, ktorý vám poskytne aspoň nejaký príjem (preferovane vo valídnej reálnej mene ale aj čoko dukáty by boli...