We have our own IoT solution to measure temperature.

We have our own IoT solution to measure temperature.

We have developed our own, affordable solution for automated human temperature measurement. Thanks to special sensors and an advanced measurement algorithm, which takes into account the distance of a person and the temperature in the room, it is possible to reconstruct the obtained data into the so-called heatmap and create an image well known from "thermal cameras".

The big advantage is that the device does not use a real camera that would capture the face. Thanks to that, it is secured personal data protection na vysokej úrovni. Toto zariadenie už nájdete pri vstupe do budovy Fpt Slovakia. IoT riešenie vyvinul v priebehu dvoch týždňov jeden z našich kolegov, ktorý je IoT špecialista – Tomáš Lörinc.

temperature Myšlienku vytvoriť automatizované zariadenie na meranie teploty mal Tomáš v hlave hneď na začiatku pandémie. Na realizáciu sa odhodlal až po aprílovom firemnom mítingu na podnet kolegov. Riešenie nie je jeho prvým IoT projektom, tejto oblasti sa venuje dlhodobo. V súčasnosti je nasadený druhý prototyp automatizovaného merania teploty, ktorý bol logickým vyústením interného PoC projektu.

"Since my area of interest is mainly IoT, connectivity and HW, I would welcome advice from colleagues who are experts in another field. Rado Bálint helped me choose a suitable solution for data visualization."

Pochopiteľne, existujú aj hotové riešenia v podobe termokamier. Tie sú však drahé a ich primárny účel nie je merať teplotu človeka na vrátnici. Riešenie z Fpt Slovakia je viac ako 10-násobne lacnejšie a zároveň šité na mieru priamo pre firemné potreby. Zariadenie je pripojené na internet a je schopné komunikovať pomocou protokolu MQTT(SSL), vďaka čomu ide o jedno z najuniverzálnejších zariadení pre automatizované meranie teploty.  V neposlednom rade sa kladie dôraz na ochranu osobných údajov, ktoré sú takto vo firme pod kontrolou. Of course, our device can be expanded at the customer's request with a camera with high resolution and face recognition, or a card reader and thus ensure that the temperature is assigned to a specific person,“ Tomáš adds.

Na vylepšení zariadenia, ako aj na jeho detekčnom algoritme, v  neustále pracujú. Ďalšie možnosti využitia vidí Tomáš v oblasti desk occupancy monitoringu, čo je v súčasnosti veľmi žiadaný segment. Vďaka dostatočnému zornému uhlu by jeden snímač dokázal nahradiť niekoľko pohybových snímačov, ktoré sa v súčasnosti na tento účel používajú. Využitie je možné aj pri monitorovaní priestorov so zvýšeným nárokom na ochranu osobných údajov. Napríklad niektoré aerolinky majú problém s tým, že WC na palube používa súčasne viac osôb, tzv. Mile High Club. Takýto snímač dokáže jednoznačne určiť počet osôb bez zásahu do súkromia a upovedomiť palubný personál.

Our company has been working on innovative projects for a long time and supports creative people, said Jozef Vojtko, Vice Director of Fpt Slovakia. And stated further that the crisis gave way to new technologies, innovative ideas, and at the same time accelerated their implementation in practice.

It doesn't always have to be big international things. Our colleagues proved it on several examples, either by automating internal processes or by automated temperature measurement. Tomas is an excellent example of this.

en_USEnglish