printf

( “Hello, World!” ); 

Aktívnych projektov

Používaných technológií

Spokojných klientov

#define  Naše_služby

SAP služby

Prvé miesto medzi ERP systémami má u nás SAP, s ktorým pracujeme už od roku 2004.

ServiceNow

Poskytujeme expertízu a skúsenosti so zavádzaním ServiceNow, jeho konfiguráciami, customizáciami a integráciou na ďalšie podnikové systémy.

ITIL® Údržba a správa IT služieb

Máme rozsiahle skúsenosti s operatívnym riadením IT portfólia služieb opierajúcich sa o ITIL® metodiku.

Robotic Process Automation

Ponúkame rozsiahle skúsenosti s používaním najrozšírenejších RPA nástrojov – Blue Prism, UiPath a akaBot.

Testovanie softvérových aplikácií

Testovanie je u nás alfou a omegou – máme v ňom prvenstvo.

Vývoj softvérových aplikácií

Zastrešujeme celú šírku softvérového vývoja od analýz požiadaviek, cez architektúru až po vývoj a testovanie.

Správa a monitoring serverov

Naši ľudia sú špecialisti so zameraním na najnovšie trendy v oblasti AMS.

Projektový management

Či už zveríte celý svoj projekt do rúk FPT teamu, alebo si „iba“ objednáte FPT projektového manažéra, urobíte správne rozhodnutie.

set = {Projekty};

Od úspešnosti našich projektov závisí budúcnosť našich zákazníkov. Ich dôvera je pre nás záväzok, preto musíme byť spoľahlivým partnerom. Pracujeme s modernými technológiami, ktoré v synergii s našimi zamestnancami tvoria dokonalý výsledok.

Smarthome

E-mobility

Digitálnou transformáciou za úspechom a rastom

Naša misia

Byť spoľahlivým partnerom na ceste digitálnej transformácie pre našich zákazníkov a pomáhať efektívne dosahovať ich ciele.

Tran Coi

Tran Coi

Výkonný riaditeľ

Absolvent Economic University Hochiminh City v odbore Spracovanie ekonomických dát. Je držiteľom titulu MBA na Inštitúte Technológií Royal Melbourne (RMIT) – Medzinárodnej univerzity vo Vietname. V FPT Corporation začal pracovať v roku 1996, pričom zastával rôzne technické pozície ako napr. senior softvérový inžinier, líniový manažér a projektový manažér. V roku 2003 sa stal riaditeľom softvérového vývojového centra, predtým ako sa stal vedúcim Obchodnej Jednotky v roku 2013 a potom vedúcim prevádzky Strategickej Jednotky FSOFT-u v roku 2015. Od roku 2016 zastáva pozíciu výkonného riaditeľa v Fpt Slovakia s.r.o, zodpovedného za delivery, finančné, personálné a interné IT tímy.

Olaf Wilhelm Baumann

Olaf Wilhelm Baumann

Výkonný riaditeľ

V roku 1996 ukončil štúdium na Rheinische Fachhochschule v nemeckom Kolíne, odbor Výrobná technika (ekonomické a priemyselné inžinierstvo). V IT odbore pracoval už od roku 1995 ako odborný konzultant. V roku 2002 bol vtedajším zamestnávateľom, spoločnosťou RWE IT GmbH vyslaný do slovenských Košíc, ako konateľ spoločnosti VSE IT služby s.r.o.  Od roku 2008 svoje pracovné skúsenosti uplatnil na pozícii konateľa spoločnosti RWE IT Slovakia s.r.o.  V tejto funkcii pokračuje aj v roku 2014, po transformácii spoločnosti na Fpt Slovakia s.r.o.  V roku 2016 mu k nej pribudla aj funkcia výkonného viceprezidenta pre oblasť obchodu a rozvoja podnikania pre Fpt Deutschland GmbH.

Jozef Vojtko

Jozef Vojtko

Vice director

V roku 1999 ukončil štúdium na Technickej univerzite v Košiciach, v odbore Telekomunikácie. Súčasťou Fpt Slovakia je od roku 2007, ešte v čase keď na trhu vystupovala pod názvom RWE IT Slovakia s.r.o.. Prešiel si viacerými pozíciami, až v roku 2018 zakotvil na pozícii Vice Director, kde ako Head of delivery manažuje 250 talentovaných IT inžinierov. Je aktívny v IT komunite v košickom regióne a v súčasnosti zastáva funkciu predsedu dozornej rady združenia Košice IT Valley.

getČlenstvo();

find ( “Klienti“ );

FPT.get ( “Partner” );

sk_SKSlovenčina
en_USEnglish sk_SKSlovenčina