printf ( “Hello, World!” ); 

Na trhu v Košiciach poskytujeme služby so zameraním na oblasť informačných technológií už 16 rokov (od apríla 2004). V metropole východu v súčasnosti zamestnávame takmer 300 IT špecialistov. Sme dcérskou súčasťou globálnej spoločnosti FPT Software, ktorá predstavuje jedného z najsilnejších hráčov na svetovom IT trhu a patrí medzi TOP 100 IT outsourcingových spoločností sveta. FPT pôsobí v Spojených štátoch, Japonsku, Európe, Austrálii, Vietname a Tichomorí. Skutočnú hodnotu však našim zákazníkom prinášame prostredníctvom kombinácie vysokej produktivity, najvyššej kvality a konkurencieschopných cien. Spolupráca s FPT Software sa odráža aj na našej pridanej hodnote v globálnom meradle.

SAP služby

Prvé miesto medzi ERP systémami má u nás SAP, s ktorým pracujeme už od roku 2004.

S konfiguráciou a úpravou SAP riešení na mieru máme bohaté skúsenosti. Naši hlavní zákazníci sú v Nemecku. Pracujeme pre zákazníkov, ktorí bežia, implementujú a aj plánujú implementovať SAP S4HANA, čo nám umožňuje byť prakticky spojení s najnovšími SAP trendami.

Vývoj softvérových aplikácií

Zastrešujeme celú šírku softvérového vývoja od analýz požiadaviek, cez architektúru až po vývoj a testovanie.

Pomáhame našim zákazníkom dosahovať ich ciele pomocou softvérových aplikácií, ktoré pre nich vyvíjame. Vývoj je zameraný na tzv. Frontend ako aj na tzv. Backend s cieľom vyvinúť aplikáciu, ktorá bude kompatibilná s najpoužívanejšími webovými prehliadačmi a použiteľná na viacerých platformách, vrátane mobilných.

ServiceNow

Poskytujeme expertízu a skúsenosti so zavádzaním ServiceNow, jeho konfiguráciami, customizáciami a integráciou na ďalšie podnikové systémy.

ServiceNow je popredná platforma na efektívne riadenie IT prevádzky, používaná tisíckami svetových firiem. V kombinácii s ITIL® procesmi prináša optimalizáciu riadenia IT procesov, elimináciu výpadkov služieb, zvýšenú bezpečnosť a odolnosť voči IT rizikám vďaka efektívnemu manažmentu incidentov, v neposlednom rade vyššiu spokojnosť so službami IT oddelení v podnikoch.

Robotic Process Automation

Ponúkame rozsiahle skúsenosti s používaním najrozšírenejších RPA nástrojov – Blue Prism, UiPath a akaBot.

Narastajúca komplexnosť IT systémov a čoraz intenzívnejšie prenikanie IT technológií do všetkých ľudských činností so sebou prinášajú aj nové výzvy, akými sú automatizácia opakujúcich sa aktivít a procesných úkonov s cieľom uvoľniť obmedzené kapacity IT odborníkov.

Testovanie softvérových aplikácií

Testovanie je u nás alfou a omegou – máme v ňom prvenstvo. 

V FPT máme bohatú a dlhoročnú skúsenosť s mnohými druhmi testovania. Od funkčného testovania zahŕňajúceho integračný, systémový, regresný a e2e testing, cez záťažové a bezpečnostné testovanie až po automatizáciu testovania a statickú analýzu (revízia a inšpekcia kvality kódu). 

Správa a monitoring serverov

Naši ľudia sú špecialisti sa zameraním na najnovšie trendy v oblasti AMS.

FPT má bohaté skúsenosti s administráciou serverovej infraštruktúry, či už v tradičnom Data Centre alebo v Cloud prostrediach (AWS, Azure). Rozsah našich služieb začína od štandardných operatívnych činností, cez upgrady, transformácie, až po migrácie medzi prostrediami.

ITIL® Údržba a správa IT služieb

Máme rozsiahle skúsenosti s operatívnym riadením it portfólia služieb opierajúcich sa o ITIL® metodiku.

ITIL® procesy modelujeme podľa potrieb a v úzkej spolupráci so zákazníkmi tak, aby sme zabezpečili dosiahnutie potrebnej synergie, znížili operatívne riziká, zvýšili efektivitu a spokojnosť koncových užívateľov.

Projektový management

ČI už zveríte celý svoj projekt do rúk FPT teamu, alebo si „iba“ objednáte FPT projektového manažéra, urobíte správne rozhodnutie. 

Máme ucelenú a dôkladne popísanú metodiku, ktorá je adaptáciou svetového štandardu PMI (Project Management Institute) a štandardov agilného riadenia – predovšetkým Scrum.

Digitálnou transformáciou za úspechom a rastom

Naša misia

Byť spoľahlivým partnerom na ceste digitálnej transformácie pre našich zákazníkov a pomáhať efektívne dosahovať ich ciele.

Olaf Wilhelm Baumann

Výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti

V roku 1996 ukončil štúdium na Rheinische Fachhochschule v nemeckom Kolíne – odbor Výrobná technika (ekonomické a priemyselné inžinierstvo). V IT odbore pracoval už od roku 1995 ako odborný konzultant. V roku 2002 bol vtedajším zamestnávateľom – spoločnosťou RWE IT GmbH vyslaný do slovenských Košíc, ako konateľ spoločnosti VSE IT služby s.r.o. Od roku 2008 svoje pracovné skúsenosti uplatnil na pozícii konateľa spoločnosti RWE IT Slovakia s.r.o. V tejto funkcii pokračuje aj v roku 2014, po transformácii spoločnosti na Fpt Slovakia s.r.o.

Tran Coi

Výkonný riaditeľ

Coi, absolvent Ekonomickej univerzity Hočiminovo mesto s hlavným odborom   Spracovanie ekonomických informácií, je takisto držiteľom titulu MBA na RMIT Inštitúte Technológií – Royal Melbourne – Medzinárodnej univerzity vo Vietname. V FPT Corporation začal pracovať v roku 1996, pričom zastával rôzne technické pozície ako napr. senior softvérový inžinier, líniový manažér a projektový manažér. V roku 2003 sa stal riaditeľom G9 centra – softvérového vývojového centra, predtým ako sa stal vedúcim Obchodnej Jednotky v roku 2013 a potom vedúci prevádzky Strategickej Jednotky FSOFT-u v roku 2015. Od roku 2016 zastáva pozíciu výkonného riaditeľa v Fpt Slovakia s.r.o, zodpovedného za delivery a medzifunkčné tímy.

Jozef Vojtko

Výkonný riaditeľ

Coi, absolvent Ekonomickej univerzity Hočiminovo mesto s hlavným odborom   Spracovanie ekonomických informácií, je takisto držiteľom titulu MBA na RMIT Inštitúte Technológií – Royal Melbourne – Medzinárodnej univerzity vo Vietname. V FPT Corporation začal pracovať v roku 1996, pričom zastával rôzne technické pozície ako napr. senior softvérový inžinier, líniový manažér a projektový manažér. V roku 2003 sa stal riaditeľom G9 centra – softvérového vývojového centra, predtým ako sa stal vedúcim Obchodnej Jednotky v roku 2013 a potom vedúci prevádzky Strategickej Jednotky FSOFT-u v roku 2015. Od roku 2016 zastáva pozíciu výkonného riaditeľa v Fpt Slovakia s.r.o, zodpovedného za delivery a medzifunkčné tímy.

Aktívnych projektov

Používaných technológií

Spokojných klientov

profesionáli.find ( projekt );

Od úspešnosti našich projektov závisí budúcnosť našich zákazníkov. Ich dôvera je pre nás záväzok, preto musíme byť spoľahlivým partnerom. Pracujeme s modernými technológiami, ktoré v synergii s našimi zamestnancami tvoria dokonalý výsledok.

FPT.get ( “Partner” );