printf

( “Hello, World!” ); 

Aktívnych projektov

Používaných technológií

Kľúčových partnerov

#define  Naše_služby

SAP služby

Prvé miesto medzi ERP systémami má u nás SAP, s ktorým pracujeme už od roku 2004.

ServiceNow

Poskytujeme expertízu a skúsenosti so zavádzaním ServiceNow, jeho konfiguráciami, customizáciami a integráciou na ďalšie podnikové systémy.

IoT

Internet vecí pre nás nie je len fráza.

Robotic Process Automation

Ponúkame rozsiahle skúsenosti s používaním najrozšírenejších RPA nástrojov – Blue Prism, UiPath a akaBot.

Testing Center of Excellence

Testovanie je u nás alfou a omegou – máme v ňom prvenstvo.

Vývoj softvérových aplikácií

Zastrešujeme celú šírku softvérového vývoja od analýz požiadaviek, cez architektúru až po vývoj a testovanie.

Devops & CI/CD služby

Naši ľudia sú špecialisti so zameraním na najnovšie trendy v oblasti AMS.

Projektový manažment

Či už zveríte celý svoj projekt do rúk FPT teamu, alebo si „iba“ objednáte FPT projektového manažéra, urobíte správne rozhodnutie.

set = {Projekty};

Od úspešnosti našich projektov závisí budúcnosť našich zákazníkov. Ich dôvera je pre nás záväzok, preto musíme byť spoľahlivým partnerom. Pracujeme s modernými technológiami, ktoré v synergii s našimi zamestnancami tvoria dokonalý výsledok.

Smarthome

e-Mobility

Digitálnou transformáciou za úspechom a rastom

Naša misia

Byť spoľahlivým partnerom na ceste digitálnej transformácie pre našich zákazníkov a pomáhať efektívne dosahovať ich ciele.

Tran Coi

Tran Coi

Managing Director

Absolvent Economic University Hochiminh City v odbore Spracovanie ekonomických dát. Je držiteľom titulu MBA na Inštitúte Technológií Royal Melbourne (RMIT) – Medzinárodnej univerzity vo Vietname. V FPT Corporation začal pracovať v roku 1996, pričom zastával rôzne technické pozície ako napr. senior softvérový inžinier, líniový manažér a projektový manažér. V roku 2003 sa stal riaditeľom softvérového vývojového centra, predtým ako sa stal vedúcim Obchodnej Jednotky v roku 2013 a potom vedúcim prevádzky Strategickej Jednotky FSOFT-u v roku 2015. Od roku 2016 zastáva pozíciu výkonného riaditeľa v Fpt Slovakia s.r.o, zodpovedného za delivery, finančné, personálné a interné IT tímy.

Jozef Vojtko

Jozef Vojtko

Vice Director

V roku 1999 ukončil štúdium na Technickej univerzite v Košiciach, v odbore Telekomunikácie. Súčasťou Fpt Slovakia je od roku 2007, ešte v čase keď na trhu vystupovala pod názvom RWE IT Slovakia s.r.o.. Prešiel si viacerými pozíciami, až v roku 2018 zakotvil na pozícii Vice Director, kde ako Head of Delivery manažuje 250 talentovaných IT inžinierov. Je aktívny v IT komunite v košickom regióne a v súčasnosti zastáva funkciu predsedu dozornej rady združenia Košice IT Valley.

getČlenstvo();

find ( “Klienti“ );

FPT.get ( “Partner” );

sk_SKSlovenčina