printf

( “Hello, World!” ); 

Aktívnych projektov

Používaných technológií

Kľúčových partnerov

#define  Naše_služby

SAP služby

Prvé miesto medzi ERP systémami má u nás SAP, s ktorým pracujeme už od roku 2004.

ServiceNow

Poskytujeme expertízu a skúsenosti so zavádzaním ServiceNow, jeho konfiguráciami, customizáciami a integráciou na ďalšie podnikové systémy.

ITIL® Údržba a správa IT služieb

Máme rozsiahle skúsenosti s operatívnym riadením IT portfólia služieb opierajúcich sa o ITIL® metodiku.

Robotic Process Automation

Ponúkame rozsiahle skúsenosti s používaním najrozšírenejších RPA nástrojov – Blue Prism, UiPath a akaBot.

Testovanie softvérových aplikácií

Testovanie je u nás alfou a omegou – máme v ňom prvenstvo.

Vývoj softvérových aplikácií

Zastrešujeme celú šírku softvérového vývoja od analýz požiadaviek, cez architektúru až po vývoj a testovanie.

Správa a monitoring serverov

Naši ľudia sú špecialisti so zameraním na najnovšie trendy v oblasti AMS.

Projektový manažment

Či už zveríte celý svoj projekt do rúk FPT teamu, alebo si „iba“ objednáte FPT projektového manažéra, urobíte správne rozhodnutie.

set = {Projekty};

Od úspešnosti našich projektov závisí budúcnosť našich zákazníkov. Ich dôvera je pre nás záväzok, preto musíme byť spoľahlivým partnerom. Pracujeme s modernými technológiami, ktoré v synergii s našimi zamestnancami tvoria dokonalý výsledok.

Smarthome

e-Mobility

Digitálnou transformáciou za úspechom a rastom

Naša misia

Byť spoľahlivým partnerom na ceste digitálnej transformácie pre našich zákazníkov a pomáhať efektívne dosahovať ich ciele.

getČlenstvo();

find ( “Klienti“ );

FPT.get ( “Partner” );

sk_SKSlovenčina
en_USEnglish sk_SKSlovenčina